Startsida

Årsmötet, 25 mars 2015

Se vidare senaste medlemsblad!

Bertil Bogren
Bertil Bogren

 

Drygt 100 radioveteraner deltog på årsmötet 2015 på Micro Hof i Kista.
Bertil Bogren valdes till ordförande för årsmötet vilket förlöpte föredömligt effektivt.
Nästan hela Styrelsen omvaldes, Peter Wisser blev invald suppleant. Detsamma gällde även revisorer och valberedning.
En motioner hade inlämnats och övriga frågor avhandlades snarare vid efterföljande buffé.

info(at)radiobolagetsveteranklubb.com

Veteranklubben är en kamratförening för alla pensionärer som varit verksamma inom
Svenska Radioaktiebolaget (SRA) eller dess efterföljare (ERA, ECS, RSA och ERICSSON)

Detta är startsidan för Radiobolagets Veteranklubb och dess medlemmar.
Vi i styrelsen hoppas att du ska finna den användbar och vi ser fram emot dina synpunkter om hur vi ska kunna göra informationen bättre och mer överskådlig.


Detta är en av de reklamfilmer som gjordes för Ericsson Hot-Line