Startsida

Årsmöte 2016

Vårt årsmöte för 2016 gick som vanligt av stapeln i restaurang Micro Hof i Kista, denna gång så tidigt som 9/3.  Totalt 111 medlemmar var närvarande, och alla var i vanlig ordning intresserade av ett snabbt och positivt möte.  Dagordningen följdes föredömligt av mötesordföranden Bertil Bogren, och den kanske viktigaste punkten var den nödvändiga omstruktureringen av styrelsen. Kerstin Ljungblom och Tore Nilsson hade bestämt sig för att avgå från sina respektive platser i styrelsen, och deras platser/funktioner behövde alltså ersättas. Mötets beslut blev att Leif Lasson övertog ordförandeklubban och Bo Berglund tog rollen som Webansvarig, samt att två nya styrelsemedlemmar invaldes, nämligen Elisabeth Ernow-Patay och Sören Ahlstedt.

Bertil Bogren

Bertil Bogren

Efter att ha avslutat det effektiva årsmötet vidtog det sam alla längtat efter – avnjutandet av den fantastiska maten och drycken som krögarna Lasse och Kalle hade låtit duka upp. Ljudnivån i den gamla Ericssonrestaurangen ökade dramatiskt när alla medlemmar kom igång med historier från ”den gamla goda tiden”…….

 

Nu längtar vi bara efter nästa årsmöte!!

 

Veteranklubben är en kamratförening för alla pensionärer som varit verksamma inom
Svenska Radioaktiebolaget (SRA) eller dess efterföljare (ERA, ECS, RSA och ERICSSON)

Detta är startsidan för Radiobolagets Veteranklubb och dess medlemmar.
Vi i styrelsen hoppas att du ska finna den användbar och vi ser fram emot dina synpunkter om hur vi ska kunna göra informationen bättre och mer överskådlig.


Detta är en av de reklamfilmer som gjordes för Ericsson Hot-Line