Startsida

Styrelsen 2017

Styrelsen som den valdes på årsmötet 2016

Styrelsen som den valdes på årsmötet 2017

Främre rad från vänster: Olof Hellström, Hans Öhlund, Elisabeth Ernow-Patay
Bakre rad: Sören Ahlstedt, Helene Klang-Toivonen, Bo Berglund, Ulla Knutsson, Pieter Visser, Leif Lasson

 

Veteranklubben är en kamratförening för alla pensionärer som varit verksamma inom
Svenska Radioaktiebolaget (SRA) eller dess efterföljare (ERA, ECS, RSA och ERICSSON)

Detta är startsidan för Radiobolagets Veteranklubb och dess medlemmar.
Vi i styrelsen hoppas att du ska finna den användbar och vi ser fram emot dina synpunkter om hur vi ska kunna göra informationen bättre och mer överskådlig.


Detta är en av de reklamfilmer som gjordes för Ericsson Hot-Line