Startsida

Nästa årsmöte, 25 mars 2015

Se vidare senaste medlemsblad!

Bertil Bogren
Bertil Bogren

 

Drygt 100 radioveteraner deltog på årsmötet 2014 på Micro Hof i Kista.
Bertil Bogren valdes till ordförande för årsmötet vilket förlöpte föredömligt effektivt.
Styrelsen omvaldes i sin helhet. Detsamma gällde även revisorer och valberedning.
Inga motioner hade inlämnats och övriga frågor avhandlades snarare vid efterföljande buffé.
Fler Bilder

info(at)radiobolagetsveteranklubb.com

Veteranklubben är en kamratförening för alla pensionärer som varit verksamma inom
Svenska Radioaktiebolaget (SRA) eller dess efterföljare (ERA, ECS, RSA och ERICSSON)

Detta är startsidan för Radiobolagets Veteranklubb och dess medlemmar.
Vi i styrelsen hoppas att du ska finna den användbar och vi ser fram emot dina synpunkter om hur vi ska kunna göra informationen bättre och mer överskådlig.


Detta är en av de reklamfilmer som gjordes för Ericsson Hot-Line