Startsida

Vi måste tyvärr komma med det tråkiga beskedet att vi har beslutat att ställa in årsmötet 2/4 – och hoppas att vi kan ha mötet någon gång i höst.
Bakgrunden är självfallet den kraftigt ökade risken för smittspridning, som alltså kan slå till under mötet – men framförallt vid den kollektiva färden till och från mötet.
Vi är ju alla medlemmar i riskgruppen, både på grund av ålder och dessutom i många fall av de olika sjukdomar som vi samlat på oss under våra långa liv.
Vi är i styrelsen helt överens om att det vore oansvarigt att fullfölja detta sedan länge planerade möte, vi prioriterar hälsa framför nöjen och hoppas på er förståelse.
Vi återkommer om läget för framtida möten/aktiviteter.
Styrelsen

Har du problem med att klubbens utskick hamnar i skräpposten? Här finns en lösning!

Du som nyligen blivit pensionär, eller varit det ett tag, missa inte möjligheten att träffa såväl gamla kollegor som nya vänner, alla med ett förflutet inom Ericsson.
I klubbens regi genomför vi årligen ett par medlemsträffar (årsmötet, höstträff och julbord) och ett antal, mycket uppskattade studiebesök.
För den blygsamma avgiften 150:- får du vårt medlemsblad med inbjudan till ett antal aktiviteter 4ggr per år. De flesta aktiviteterna är kostnadsfria eller i annat fall till ren självkostnad. 

Vi hoppas på att snart få se er!       Bli Medlem Nu!

Styrelsen 2019

Bakre rad från vänster: Bo Berglund, Helene Klang-Toivonen, Elisabeth Ernow-Patay, Pieter Visser, Olof Hellström och Margareta Ahlqvist
Främre rad: Sören Ahlstedt, Leif Lasson och Hans Öhlund

Ericssons Pensionärsklubb för Radioveteraner är en kamratförening för alla pensionärer som varit verksamma inom Svenska Radioaktiebolaget (SRA) eller dess efterföljare (ERA, ECS, RSA och ERICSSON)


Detta är en av de reklamfilmer som gjordes för Ericsson Hot-Line