Det här var väl en trevlig inledning av medlemsbladet!!??

Vi vill alltså på detta sätt berätta att det är dags att se till att klubben kan fortleva med alla de kostnadskrävande aktiviteterna.
Kan vi därför be samtliga medlemmar att så fort som möjligt klara av inbetalningen för 2018, så att ni slipper få en massa (o)trevliga påminnelser från oss.
Gärna under november månad, senast 29/12 -17.
150 kronor till PG 602 60 19-7 med avsändare!!!

För att se medlemsblad No4, 2017 i PDF med bilder!

Sedan några kanske ännu trevligare inslag:

Julbord på Villa Godthem måndagen den 4 december klockan 11.30
Även i år har vi bokat vårt julbord på Villa Godthem.
Adressen är Rosendalsvägen 9 på Djurgården.
Vi startar med ett glas glögg och därefter ger vi oss på julbordet.
Priset är 495 kr, glögg och kaffe ingår.*
Övriga drycker betalas separat av var och en.
Liksom förra året blir det en subvention på 200 kr, som du som är medlem får i handen av Helene eller Elisabeth.

Anmälan senast den 24 november till
Elisabeth Ernow-Patay
Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com.
SMS : 0707 88 95 08.

* OBS: Betalningen av 495 kr för julbordet skall vara RVK tillhanda senast 27 november på  PG: 6026019-7, skriv ert namn i meddelandefältet

 

Riddarhuset, missa inte ett besök med guidad visning
tisdagen den 16 januari 2018, kl 14.00
Plats: Riddarhustorget 10, 111 28 Stockholm

Riddarhuspalatset, vardagligt Riddarhuset, är ett palats uppfört 1641-1674 vid Riddarhustorget 10 i kvarteret Hercules i Gamla stan.
Riddarhuset ägs och förvaltas av Sveriges ridderskap och adel.
Vi kommer bl.a. få se Riddarhusets världsunika samling kopparplåtar med motiv av vapensköldar.
Där varje vapenplåt motsvarar en egen ätt som ursprungligen har varit människor med varierande bakgrund. Vi får även information om riddarhusets stamtavlor som idag omfattar ca 330 000 levande och döda, adliga och ingifta.
Guidningen är c:a 1,5 timme lång och vi får vara ca 30 st. Huset saknar hiss så man får gå i trappor. Besöket kostar 70:- men är kostnadsfritt för  medlemmar.
Anmälan senast 5 januari 2018 till Bo Berglund på bo.ja.berglund@gmail.com
eller SMS: 076 103 99 00   


Studiebesök på Postmuseet tisdagen den 20 februari 2018 kl 13.00
Plats : Lilla Nygatan 6 Gamla stan

Museet ligger i ett vackert kulturhus med anor från 1600-talet. Det köptes av Posten år 1720 och inrymde fram till 1869 Stockholms enda postkontor.
År 1906 invigdes postmuseum.  Museets samlingar omfattar cirka 18 000 föremål som anknyter till Posten och dess historia.
I arkivet bevaras över 300 000 dokument och bilder till dokumenten räknas till exempel kartor, ritningar, brev, stämplar, affischer och vykort.
De filatelistiska samlingarna omfattar ungefär 5 miljoner frimärken och 90 000 försändelser, vidare förlagor och tryck prover till svenska frimärken.
Postmuseums samlingar är unika i världen. Postmuseum ägs av Post Nord.
Guidningen är c:a 1,5 timme lång och vi får vara max 30 st.
Det finns möjlighet att äta eller ta en fika på museet före eller efter visningen.
Besöket är kostnadsfritt för alla medlemmar.
Anmälan senast 12 februari 2018 till Hans Öhlund  på hans.ohlund@comhem.se
eller SMS till 0705162635   

Årsmöte med middag onsdag 21 mars med start 16.00 på Electrum,
Plats: Kistagången 16  i Kista.

Vi startar som vanligt årsmötet med en liten välkomstdrink och sedan på det vedertagna formella sättet med:
FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är behörigt utlyst
 3. Val av protokolljusterare
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 6. Revisionsrapport
 7. Motioner
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas

Och därefter serveras en välsmakande buffé och drycker som klubben bjuder på.
Anmälan till årsmötet senast 13 mars till Ulla Knutsson 90knutsson@telia.com
(eller telefon 070-3788829).
Anmäl er i gärna i god tid, så att vi vet hur uppslutningen blir – det går alltid att avanmäla sig om tidsproblem uppstår.

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 mars. Valberedningen (Börje Blomroos 08-369723 och Conny Dahlfors 070-8655170) ser alltid gärna förslag till nya krafter i styrelsen. Totalt 5 styrelsemedlemmar skall omväljas eller ersättas.

Vi ser verkligen fram mot detta årsmöte på Electrum, för den nyligen avnjutna höstfesten visade sig vara en stor succe’.
Hela 113 medlemmar hade trotsat det vidriga höstrusket och umgicks under ett antal timmar samtidigt som härliga lyxlandgångar och diverse goda drycker förtärdes….

 Kista 2017-11-08
Bosse, Elisabeth, Hans, Helene,
Leif, Pieter, Olle, Sören och Ulla.

Nästa Medlemsblad beräknas komma ut under februari månad 2018

Webb adress: www.radiobolagetsveteranklubb.com     E-post: Radiobolagetsveteranklubb.com