Medlemsansökan

Fyll i formuläret och skicka!

Ditt namn (obligatorisk)

Personnummer xxxxxx-xxxx (obligatorisk)

Din e-postadress (obligatorisk)

Saknar du e-postadress får vi be dig kontakta någon i styrelsen på telefon

Gatuadress (obligatorisk)

Postnummer & postadress (obligatorisk)

Telefon hem (obligatorisk)

Mobiltelefon

Välj det företag du huvudsakligen arbetat inom

Om du valt annat ovan

Välj det år du gick i pension

Välj den månad du gick i pension

Ange hur många tjänstgöringsår du har inom Ericsson

Vi lagrar de begärda uppgifterna på datamedium.
Vänligen markera att du acceptera detta.
Om du inte kan acceptera måste vi be dig att avstå från medlemskap.

Av kostnads- och miljöskäl skickar vi normalt all information via e-post
(om du har angivit en e-postadress här ovan).

obligatoriskt