Styrelsemedlemmar

Styrelsen 2023
Björn Boström (Ordförande)
Björn Boström
Ordförande

E-post: Björn

Tel: 070 51 20 11Vit

it

Leif Lasson (Ledamot)
Leif Lasson
Ledamot

E-post: Leif

Tel: 070 544 03 97Vit

it

Gudrun (Kassör)
Gudrun Nydén
Kassör

 E-post: Gudrun

Tel: 070-391 60 27


vit

Elisabeth Ernow-Patay (Ledamot)

Elisabeth Ernow-Patay
Ledamot

E-post: Elisabeth

Tel: 070 788 95 08vi

Vit
Margareta Ahlqvist (Ledamot)
Margareta Ahlqvist
Sekreterare

E-post: Margareta

Tel: 070-375 26 75

Vit
vit

Pieter Visser (Ledamot)
Pieter Visser
Ledamot

E-post: Pieter

Tel: 076 633 22 54Vit

it

Lennart Johansson (Ledamot)
Lennart Johansson
(Ledamot)

E-post: Lennart

Tel: 073 031 16 46Vit

it

Vit

Bo Mejner (Ledamot)
Bo Mejner
Ledamot

E-post: Bo

Tel: 070 246 90 28Vit

it

vit

Bo Berglund (Suppleant)
Bo Berglund
Vice ordförande & IT

E-post: Bo

Tel: 076 103 99 00Vit

it


Revisorer:
Carina Andersdotter
Tel: 08-750 95 75

Rolf Hedman
Tel: 08-96 66 27
Revisor

Rainer Arndt
Tel: 070-549 39 00
Revisorssuppleant

Valnämnd:
Börje Blomroos (sammankallande)
E-post: Börje
Rotemansbacken 10, 163 56 Spånga
Tel: 070-560 57 59 alt. 08-36 97 23

Conny Dahlfors
E-post: Conny