Styrelsemedlemmar

Styrelsen 2012

Kerstin Ljungblom (Ordförande)
Kerstin Ljungblom
Ordförande

E-post: Kerstin

Tel: 076-238 97 15

Vit
Helene_Klank_Toivonen (Kassör)
Helene Klang Toivonen
Kassör

 E-post: Helene

Tel: 070-522 11 61

Vit
vit

Olof Hellström Olov Hellström (Ledamot)
Sekreterare


E-post: Leif

Tel: 070-544 03 97

Vit

Leif Lasson (Sekreterare)

Leif Lasson
Ledamot

E-post: Olof

Tel: 070-578 39 67

Vit
vi

Vit
Hans Öhlund (Ledamot)
Hans Öhlund
Ledamot

E-post: Hans

Tel: 070-516 26 35

Vit
vit

Agneta Öholm (Ledamot)
Agneta Öholm
Ledamot

E-post: Agneta

Tel: 08-761 24 40
Tel: 073-582 68 66

Vit
Bo Berglund (Suppleant)
Bo Berglund
Ledamot

E-post: Bo

Tel: 076-103 99 00

Vit
vit

Tore Nilsson
Suppleant/
Webbmaster

E-post: Tore

Tel: 070-582 28 71

                                                     Peter Visser
Suppleant

E-post: Peter

 

Revisorer:
Carina Andersdotter
Tel: 08-750 95 75

Per-Olof Kjellvard
Tel: 08-652 78 33

Rolf Hedman
Tel: 08-96 66 27
(Revisorssuppleant)

Valnämnd:
Börje Blomroos (sammankallande)
E-post: Börje
Rotemansbacken 10, 163 56 Spånga
Tel: 070-560 57 59 alt. 08-36 97 23

Conny Dahlfors
E-post: Conny