Bli medlem!

Jag önskar bli medlem: Formulär

Medlemsavgift 2013 Anmälan till Radiobolagets Veteranklubb

För medlemskap är medlemsavgiften 150 kronor (2023)
Avgiften sätts in på vårt plusgiro 602 60 19-7
(Var noga med att uppge namn på inbetalningen)