Startsida 2

Uppdaterad medlemslista för 2022.

Besöket på Ericsson Experience Center blev av den 8 april kl. 14:00.
Mycket intressant information om senaste vad gäller 5G.

Vi planerar vidare för fler aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra under 2022.
En bra start på året är att betala Medlemsavgiften för 2022 som fortfarande är låga 150:- (pg 602 60 19-7)

13 januari 2022: Nytt medlemsblad, Nr 1 2022 nu ute, kommer snart i brevlådan för de som saknar e-post.

Styrelsen