Personuppgifter GDPR

Personuppgiftshantering inom Radiobolagets Veteranklubb

 • Denna informationen publiceras på klubbens hemsida.
 • Ändamål med personuppgifter är att kunna informera klubbens medlemmar om planerade och genomförda aktiviteter i föreningens regi.
 • Även att kunna informera om annat som kan vara av intresse för klubbens medlemmar.
 • Att kunna rapportera vilka medlemmar klubben äskar bidrag från Ericsson för.
 • Samtycke är den rättsliga grund klubben stödjer sig på för hantering av medlemmars personuppgifter.
 • Klubben lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet.
 • Medlem har rätt att ta del av sina uppgifter och även att få dem ändrade om de är oriktiga.
 • Samtycke kan återkallas och medlem få sina uppgifter raderade, men då avslutas även medlemskapet i klubben.
 • Personuppgifterna hanteras endast av styrelsens medlemmar.
 • Personuppgifterna lagras på server hos klubben webhotell Binero AB.
 • Personuppgifter raderas när medlem av någon anledning lämnar klubben.
 • Översyn av personregister görs minst en gång om året.