Önskad aktivitet

Önskemål om aktivitet skall gälla aktiviteter som inte är tillgängliga för enskilda besökare.
Dessa får besökas utanför RVK ram även om flera medlemmar naturligtvis kan enas om att genomföra besöket tillsammans.
Många aktiviteter är endast tillgängliga för grupper och det är dessa vi i första hand siktar in oss på.
Detta är en regel som självklart inte saknar undantag.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din e-postadress (önskvärt)

  Telefon nr. så vi kan nå dig om vi har någon fråga

  Om möjligt välj en kategori

  Om du valt annat ovan

  Beskriv kort vilken aktivitet du önskar

  Är det förenat med någon kostnad?

  I så fall hur mycket per person

  Är du villig att medverka till genomförandet av ev. aktivitet.

  Att hålla i evenemangsbokning, deltagaranmälningar och ev transportplanering?

  JaNej

  Någon från styrelsen kan komma att kontakta dig för kompletterande information.

  Vänligen markera att du acceptera detta.