Föreningens syfte

Radiobolagets Veteranklubb

Klubben är närmast att betrakta som en kamratklubb, som startades 1983 på initiativ av dåvarande VD för Ericsson Radio Systems AB, Åke Lundqvist.
Medlemskapet i klubben är öppet för alla pensionärer som varit verksamma inom Svenska Radiobolaget eller dess efterföljare (t.ex. ERA, ECS, RSA och ERICSSON).
Klubbens ändamål är att bereda trevnad för medlemmarna genom att arrangera möten, studiebesök, resor, middagar och andra samkväm.
Ett medlemsblad delas ut fyra till fem gånger om året.
Medlemsskap erhålles genom att lämna ifylld inträdesansökan till styrelsen, medlemsavgiften är för närvarande (2013) 150 sek/år.

Ytterligare information kan du få genom att kontakta någon person i styrelsen, exempelvis
Leif Lasson (ordförande) 070-544 0397
Olov Hellström (sekreterare) 070-578 3967
Bo Berglund (it & webb) 076-103 9900