En av veteranklubbens verkliga pionjärer Nils Lind

Nils Lind

 En av veteranklubbens verkliga pionjärer har lämnat oss

Minnesord om Nils Lind av Kurt Trogen (2007)

Nils Lind avled den 5 april. Med Nils försvann en av Veteranklubbens verkliga pionjärer. En pionjär, som kom in i klubbens verksamhet efter att klubbens startats 1983 på initiativ av ERAs dåvarande VD Åke Lundqvist.

Nils var under många år drivande kraft för reseverksamheten, en verksamhet som han skötte med stor omsorg .

Nils var, som bekant,  en skrivande man, vilket också syns i reseberättelserna, omfattande och innehållsrika.

Det avspeglar sig även i företagsnämndens protokoll från 1970-talet. Företagsnämnden var ett samarbetsorgan mellan företag och anställda och i företagsnämnden var Nils sekreterare under flera år.

Där spred han glädje med sina historier, inte alltid rumsrena, och hjälpte med sina formuleringar till att sprida information och popularisera nämndens verksamhet.

De anställda väntade otåligt på protokollen och Nils blev något av en ambassadör för företagsdemokratin, som under 1970-talet började ta fart.

För Veteranklubbens nuvarande styrelse var han ett salt. Han hade alltid många värdefulla synpunkter på verksamheten. Bara någon dag innan han gick bort  kontaktades han av oss för att höra hur hälsotillståndet var.

Nils, som då mycket svag, hade naturligtvis ingenting att säga om sitt eget tillstånd, förutom den under senare år stående formuleringen, ”taskigt som vanligt”. Däremot frågade han hur det gick för Veteranklubben, när vi skulle ha årsmöte, valberedningens förslag etc.

Nils var en nära vän till vår familj och vi träffades några gånger per år. Det var alltid en källa till glädje att besöka Nils och Margareta. Vi träffades ibland hemma på Lundagatan, hemma hos oss och även någon gång på Aspö, utanför Nynäshamn.

Nils var oerhört allmänbildad och kunde citera författare och poeter på löpande band. Egenskaper, som kanske är sällsynta i dag.

Han bidrog också 1998, genom sitt företag ”Ordbruk och bokstavsskötsel”, till en bok om Ragnar Jändel. En författare , kanske inte så känd i dag, född i Jämjö Blekinge 1895

En vän till familjen Lind karaktäriserar  Nils, som en ”Kunskapens apostel” ett epitet som stämmer till 100 %.

Personligen hade jag också glädjen umgås med honom under en resa till Sydostasien 1986   en resa som lyfte sig till oanade höjder, genom Nils kunskaper och genom Nils fick vi också oftast bra kontakt med personalen på Ericssons lokalkontor.

Naturligtvis skrev Nils en fantastisk reseberättelse, som på den tiden blev vida känd på Ericsson.

Nils spred trivsel och glädje omkring, inte bara genom sina historier. Han var en stor humanist och hans milda humor kom väl till pass i de flesta sammanhang.

Vid Nils Linds bortgång är vi är många som minns honom med tacksamhet och som har många personliga minnen av honom.

För många av oss har han varit något av  ett föredöme, som också manar till efterföljd.

Kurt Trogen