Åke Lundqvist – mobiltelefonins vägröjare

Åke Lundqvist – mobiltelefonins vägröjare

En dag under hösten 1981 åkte Åke Lundqvist, dåvarande vd för SRA (där Ericsson var majoritetsägare), ner till Nederländerna där Ericsson just var igång med förhandlingarna om ett kontrakt med holländska televerket om utbyggnaden av ett NMT-nät.

Växeln skulle levereras av Ericsson och radiodelen av Motorola, var tanken. Egentligen inte så kontroversiellt som det kan låta i dag, Ericsson hade sin avancerade AXE-växel, men var relativt obetydligt i världen inom radiotelefoni.

Holländarna framstod också som ointresserade under förhandlingarna med Ericsson. – Då – för första och sista gången – slog jag näven i bordet hos en kund, berättar Åke Lundqvist.

Lundqvist krävde att holländarna skulle lyssna på vad Ericsson hade att komma med, och det hela slutade med att holländska televerket köpte Ericssons helhetslösning med bland annat både växel och radio.

Efter den där dagen i Nederländerna såg SRA till att konsekvent erbjuda ett systempaket som bestod av såväl radiobasstationer som AXE-växlar i MTX-version. Därmed var vägen till framgång lagd.

Det var åren kring 1980 som Ericsson, mycket tack vare Åke Lundqvists visioner och beslutskraft, lyckades sammanviga AXE med radio. Framgångarna med AXE-växeln var i själva verket förutsättningen för ett mobilsystem som skulle klara stora volymer.

Åke Lundqvist var mannen som med sitt omedelbara sätt tycktes komma direkt in från de värmländska skogarna. Född 1932 hade han växt upp öster om älven i Ransäter och där låg också den radioaffär dit en yngling sprang på alla lediga stunder och tjatade till sig komponenter. Alltid var det några radiodelar som han fick med sig och på så vis satte han samman en egen radio hemma. Det var klart att han skulle satsa på elektronik och radio när han sedan sökte till Kungliga Tekniska Högskolan.

Första jobbet efter examen 1956 var på Philips och 1963 fick han jobb som projektledare på Svenska Radioaktiebolaget (SRA) på Alströmergatan i Stockholm. Snart blev han teknisk chef för den civila avdelningen och kom att samarbeta mycket med Marconibolaget och senare också det svenska Televerket. – Vi hade tidigt fokus på landmobilsystemen och olika system växte fram efter hand.

Under hela 1970-talet pågick förarbeten för och utveckling av det nya NMT-systemet. Åke Lundqvist blev vd för SRA 1977 och under hans ledning skulle företaget under de kommande tio åren köpa kapacitet och kunskap i ett antal bolag och driva fram radioutvecklingen inom Ericsson. Han hade en fingertoppskänsla för att köpa sådan kompetens Ericsson var i behov av och han kom att strukturera hela branschen.

Åke Lundqvist var, till skillnad från många andra i koncernen, nämligen övertygad om att det var rätt att satsa på mobiltelefoni och att det krävde ett gediget radiokunnande inom Ericsson. Han uppmuntrade och stödde sina medarbetare samtidigt som han utanför SRA kunde betraktas som egensinnig. Men han brydde sig inte om vad folk sade om honom, framhåller han. – För varje framgång växte känslan av att mobiltelefonin skulle bli något stort. Man levde med marknadsutvecklingen.

Åke Lundqvist konstaterar idag att han snarare upplevde en brist på intresse än ett direkt motstånd från Ericssonledningen. – Radio hade traditionellt varit ett litet området inom Ericsson och bolaget befann sig i början av 80-talet i ett skede där man satte fokus på datautveckling.

År 1988 blev han förflyttad från SRA, som nu bytt namn till Ericsson Radio Systems och var ett helägt Ericsson-bolag, först sex månader ”till ledningens förfogande” och sedan till USA-marknaden där han blev vd för Ericsson GE Mobile Communications, ett joint venture-företag tillsammans med General Electric. – Ja, jag var väl för självständig, är hans egen förklaring till att han förflyttades. – Samtidigt var det skönt att göra något annat och det blev riktigt roligt i USA där jag stannade till 1994 då jag gick i pension.

Och om Åke Lundqvist känt sig åsidosatt genom åren fick han i alla fall sin definitiva återupprättelse 1991 när Chalmers Tekniska Högskola honorerade honom till teknologie hedersdoktor.

Efter Ericssontiden har Åke Lundqvist ägnat sig åt sin andra stora passion: trä. Han har drivit ett utvecklingsarbete på sin gård söder om Stockholm, när han inte byggt tak på sommarstugan i Jämtland. Att rätt hantera en täljkniv är nämligen nästan lika viktigt som att bygga mobilsystem. Och hade det funnits en snickarboa på Ericssons huvudkontor vid Telefonplan, så skulle det ha blivit många gubbar täljda.