Händelser SRA Svenska Radiobolagets mellan åren 1919 – 2000

Årtal

Produkt

Händelse

1919

allmänt

SRA   bildades av 5 Svenska industribolag, däribland LM Ericsson. 10 anställda!

1921

allmänt

Ett   konkurshotat SRA räddades av Marconi, som blev delägare (43%)

1922

rundradio

SRA började   tillverka rundradiomottagare (inklusive elektronrör) – RADIOLA

1923

rundradio

I Maj   startade SRA reguljära rundradiosändningar (2 timmar per dag)

1924

rundradio

Sändningarna   togs över av AB Radiotjänst på hösten

1924

xtal-mott.

LME   startade tillverkning av kristallmottagare, SRA följde efter 1925

1925

rundradio

Nu   utgjorde försäljning av rundradiomottagare 80% av SRA’s omsättning

1926

rundradio

SRA   avslutade tillverkning av elektronrör – köpte dem i stället från Marconi

1927

allmänt

LME   förvärvade aktiemajoriteten i SRA, varvid Marconi blev minoritetsägare

1927

allmänt

Antalet   anställda hade nu vuxit till 800 personer

1928

rundradio

Den första   nätanslutna mottagaren med inbyggd högtalare introducerades
(innan   dess var alla apparater batteridrivna med hörlurar)

1932

rundradio

Fram till   detta år hade totalt mer än 150.000 RADIOLA-mottagare sålts

1935

TV

En   TV-sändare mot LOEWE-patent byggdes av SRA för utvärdering

1944

mobilradio

Första   leveranserna av mobilradio skedde till polis- och brandbilar, ambulanser.

1950

mobilradio

Ett nät av   fasta radiostationer började byggas upp av Svenska Civilförsvaret

1952

TV

Konstruktion   av TV-mottagare på börjades

1954

mobilradio

Mobilradioapparaterna   hade blivit små nog att placera i förarutrymmet

1954

TV

Den första   industriellt tillverkade RADIOLA-TV-apparaten kom ut på marknaden

1956

TV

Reguljär   TV-programverksamhet startade i Sverige

1958

rundradio

Detta år   kom SRA med sin första transistoriserade rundradiomottagare

1958

biltelefon

De första   automatiska biltelefonsystemen testades i Stockholm och Göteborg

1959

TV

Detta år   (samt 1960) tillverkade SRA 1000 TV-apparater per vecka

1960

mobilradio

Antalet   bilar med mobilradio i Sverige passerade 10.000

1961

allmänt

Ivar   Ahlgren ny VD för SRA (fram till 1977)

1963

allmänt

Åke Lundqvist   började på SRA (som projektledare)

1964

rundradio

All   SRA-produktion av rundradioapparater avslutades

1964

TV

All   SRA-produktion av TV-apparater avslutades, verksamheten såldes till AGA.

1964

mobilradio

Första transistorbestyckade   mobilradioapparaterna kom ut på marknaden

1969

allmänt

SRA hade   nu mer än 1800 anställda.

1975

mobilradio

Antalet   bilar med mobilradio i Sverige passerade 90.000

1976

allmänt

SRA flyttade   till Kista och bytte namn till SRA Communications

1977

allmänt

Åke   Lundqvist ny VD för SRA (fram till 1988)

1982

allmänt

SRA blev   ett helägt Ericsson-bolag med namnet Ericsson Radio Systems AB

1983

allmänt

Radiobolagets   Veteranklubb startad av Åke Lundqvist

1988

allmänt

Lars   Ramqvist ny VD för ERA (fram till 1990)

2000

allmänt

Samtliga   Ericsson-bolag slogs ihop till ERICSSON AB