Medlemsansökan

Fyll i formuläret och skicka!

  Ditt namn (obligatorisk)

  Personnummer xxxxxx-xxxx (obligatorisk)

  Din e-postadress (obligatorisk)


  Saknar du e-postadress får vi be dig kontakta någon i styrelsen på telefon

  Gatuadress (obligatorisk)

  Postnummer & postadress (obligatorisk)

  Telefon hem (obligatorisk)

  Mobiltelefon

  Välj det företag du huvudsakligen arbetat inom

  Om du valt annat ovan

  Välj det år du gick i pension

  Välj den månad du gick i pension

  Ange hur många tjänstgöringsår du har inom Ericsson

  Vi lagrar de begärda uppgifterna på datamedium.

  Vänligen markera att du acceptera detta.

  Om du inte kan acceptera måste vi be dig att avstå från medlemskap.

  Av kostnads- och miljöskäl skickar vi normalt all information via e-post

  (om du har angivit en e-postadress här ovan).

  obligatoriskt