Nytt medlemsblad ute

Medlemsblad Nr4, 2017 ligger nu i postgången till de som inte får expressutdelning via e-mail.
Vill du försäkra dig om att också få medlemsbladet så färskt som möjligt så meddelar du Leif en fungerande mailadress. Dessutom kan det spara föreningen ökande tryckkostnader.
Snabb-Post till Leif!