Du som får medlemsbladet i brevlådan!

Här kan du läsa mer om en del av de aktiviteter vi genomfört.

Årsmötesprotokoll för 2018 och Verksamhetsberättelse för 2017 finns nu i ”Arkiv”

Medlemsblad Nr1, 2018 är nu ute.
Vill du försäkra dig om att också få medlemsbladet så färskt som möjligt så meddelar du Leif en fungerande mailadress. Dessutom kan det spara föreningen ökande tryckkostnader.

Snabb-Post till Leif!

Hämta Adobe Acrobat Reader

Se till att er webbläsare är inställd på att öppna pdf dokument i Adobe Acrobat Reader. Bilden leder till Adobes nedladdningssida. Tänk på att bocka av om ni inte vill ha förbockade erbjudanden.