Författararkiv: Bo Berglund

Senaste nytt!

I år fyller RVK 40 År

Under fliken Aktiviteter har vi nu lagt till ett dokument för att förtydliga vad som gäller vid bokning.
Där finns även under ”Genomförda aktiviteter” ett referat från besöket på Spårvägsmuseet.

Vill du försäkra dig om att också få medlemsbladet så färskt som möjligt så meddelar du Leif en fungerande mailadress. Dessutom kan det spara föreningen tryckkostnader och porto.

Hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter hittar du under Startsida / Personuppgifter GDPR

Snabb-Post till Leif!

Hämta Adobe Acrobat Reader

Se till att er webbläsare är inställd på att öppna pdf dokument i Adobe Acrobat Reader. Bilden leder till Adobes nedladdningssida. Tänk på att bocka av om ni inte vill ha förbockade erbjudanden.