SRA Svenska Radiobolaget sammanfattande historia

Svenska Radioaktiebolaget (SRA) historia från 1919 till år 2000 (Lista årtal)

Svenska Radioaktiebolaget (SRA) grundades i Stockholm 1919. Verksamheten bestod av tillverkning av radiomottagare (märke ”Radiola”), förstärkare, högtalare, sändare och mottagare. Dessa såväl för militärt som för kommersiellt bruk. I tillverkningen ingick även radarutrustning, ekolodningsapparater och apparater för interurbantelefoni och telegrafi. SRA startade sin tillverkning av kristallmottagare 1925, vilket var ett år efter det att LM Ericsson hade startat sin produktion. Samma år slöts ett avtal om samarbete mellan de båda företagen. SRA:s huvudprodukt var rundradiomottagarna. År 1925 stod de för 80% av bolagets totala omsättning. Merparten av de rör som behövdes vid produktionen av rundradiomottagare importerades från Marconi i England, men fram till år 1926 hade SRA egen rörtillverkning. Då de första kritiska åren passerat förbättrades SRA:s ekonomiska situation. 1927 övertog LM Ericsson aktiemajoriteten i bolaget, samtidigt som Marconi trädde in som minoritetsägare. Vid denna tidpunkt var antalet anställda omkring 800 personer. Aktiekapitalet var 2, 625 mkr. Exporten av SRA:s apparater förflyttades till LM Ericssons försäljningskanaler. Detta med undantag av de skandinaviska länderna, i vilka bolaget hade egna representanter. 1928 introducerades den första nätanslutna mottagaren med inbyggd högtalare. Denna innebar en revolution på mottagarområdet. 1958 marknadsförde SRA sin första tranistormottagere, vilket var en portabel apparat för mottagning på mellan och långvåg. 1935 slöt ett avtal mellan den tyska radiofirman Loewe och SRA. Genom detta avtal förvärvade SRA patenträttigheter för Sverige på TV-området. 1950-talets produktion inriktades på TV-apparater. Höjdpunkten inträffade 1959-1960, då man nådde en nivå på 1000 apparater i veckan. 1964 lade SRA ned produktionen av TV-apparater och rundradio, för att istället koncentrera sig på kommunikationsradio för och uppdrag för den svenska försvarsmakten. SRA flyttade 1976 huvudanläggningen till Kista, bytte snart namn till SRA Communications och blev 1982 ett helägt dotterbolag till Ericsson under namnet Ericsson Radio Systems AB (ERA). Det i sin tur omvandlades år 2000 till Ericsson AB. SRA:s arkiv i Föreningen Stockholms Företagsminnen SRA:s arkiv har kommit till föreningen i olika omgångar. Första leveransen skedde år 19?? i form av gåva från Tekniska Muséet i Stockholm.